januari 2018
 

 

Van de voorzitter

Beste clubleden,

Al weer bijna een jaar voorbij. Ondanks terreuraanslagen en narigheid in de wereld zijn we weer in de feestmaand december beland met als hoogtepunt de kerstviering. Ik hoop dat men wereldwijd het woord ‘vrede’ nog eens extra op zich laat inwerken.

Het is moeilijk om in de kerstsfeer te raken aan de Costa Blanca terwijl we ons nog steeds koesteren in een aangenaam zonnetje. Toch is de kerst altijd een periode van bezinning, aandacht geven aan anderen en terugblikken op het afgelopen jaar. Laten we voor Spanje hopen dat de aanstaande verkiezingen in Catalonië vreedzaam verlopen!

In onze club kunnen we terugkijken op een zéér succesvol verenigingsjaar. We hebben een toestroom van nieuwe leden (ruim 80) en er heerst een gezellige en ontspannen sfeer.

Uiteraard dank ik bij deze alle activiteitenleiders en overige vrijwilligers die zich het afgelopen jaar voor de NCJ hebben ingezet. Loes Mahie heeft onze clubruimte weer gezellig gemaakt en tijdens de feestdagen hangen er nieuwe kunstwerken van onze leden aan de muur. Bij deze wil ik tevens Sinterklaas en de Pieten hartelijk danken voor hun ludieke optreden. Een bijzonder dankwoord richt ik aan Eileen Langendoen en Anna Polak die jarenlang hebben klaargestaan om tijdelijke hulp te bieden aan NCJ leden bij een noodsituatie. Helaas hebben zij besloten ermee te stoppen en het bestuur is bezig om in deze behoefte te blijven voorzien. Ik hoop dat er leden bereid zijn om deze hulpdienst voort te zetten, wij horen het graag van u.

We hebben in de wandelgangen vernomen dat er behoefte bestaat aan een kuiergroep (categorie 0 wandelingen in Jávea). Wie meldt zich aan om het voortouw te nemen?

Op 26 december vindt ons jaarlijkse kerstdiner plaats in El Attico (haven), aanvang 20.00 uur, en op 1 januari toosten wij op het nieuwe verenigingsjaar. Voor de liefhebbers wordt er eerst gewandeld en aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats (15.30 uur).

De datum voor de bloesemtocht in februari is nu nog niet bekend, dit hangt af van hoe hard de amandelbloesem zijn best doet.

Het komende jaar zal er uitgebreid aandacht besteed worden aan het vernieuwen van de website en ook de buitenverlichting van Toscamar heeft onze aandacht, we zijn echter afhankelijk van derden.

Op 6 februari wordt er door de heer Wilfried Salomon een oiga gehouden over een te bouwen seniorenresidentie in Jávea (El Arenal). Nadere informatie ontvangt u hier nog over via een clubmail.

Onze kerstwens voor 2018 gaat over warme vriendschap in een sfeer van vertrouwen.

Tot slot wens ik u namens alle bestuursleden samenhorigheid in grote en kleine dingen en vooral onder elkaar.

Hedwig de Jong