Wandelen

Wandelen

Van oktober tot juni wordt iedere vrijdag gewandeld in Javea en omstreken. De zwaarte van de tochten varieert van vlakke, eenvoudige wandelingen tot stevige bergtochten, die wat meer ervaring en conditie vereisen.

wandelen

De wandelingen zijn onderverdeeld in categorieen:

Categorie 0:
Gemakkelijk, vlak terrein, max. 2 uur.

Categorie 1: 
Meer inspannend dan cat.1, oneffen, hoogteverschillen.

Categorie 2: 
Geaccidenteerd terrein, soms buiten gebaande paden, max. 4 uur.

Categorie 3: 
Bergwandeling, zeer geaccidenteerd, goede conditie vereist, max. 6 uur.

Aanduiding +/-:
Wandeling iets zwaarder/lichter dan aangegeven categorie.

Opmerking: 
Bij cat 2 en 3 stok en wandel- c.q. bergschoenen raadzaam.

Alle wandelingen worden volgens een maandelijks schema aangekondigd in het NCJ Clubnieuws met vermelding van categorie en verzamelpunt. Deelname is vrij voor leden, opgave van tevoren is niet noodzakelijk. Iedereen, die op de aangegeven tijd op het verzamelpunt aanwezig is, kan, mits voorzien van het juiste schoeisel, meedoen.

Wandelen geschiedt geheel voor eigen risico. De NCJ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Het geheel staat onder de bezielende leiding van Harry